FANDOM


The royal bloodlines.

QinEdit

  • Duke Toku (6th king of Qin)
  • Boku Kou (former King)
Boku Kou portrait
  • Duke Kaikou (19th king of Qin)
  • 306–251 BC Sho † (great grandfather of Ei Sei)
Sho portrait
  • 250–247 BC Sou Jou † (father of Ei Sei)
  • 246–??? BC Ei Sei
Ei Sei portrait

Mountain King Edit

Yo Tan Wa (Chieftain of the mountain tribes of Qin)

Yo Tan Wa portrait

ZhaoEdit

King Burei
Tou Jou portrait

Mountain King Edit

Rozo (King of the Quanrong Tribe in Zhao)

Rozo

WeiEdit

Kei Bin portrait

HanEdit

ChuEdit

Kouretsu portrait

YanEdit

  • Sho † (former King)
King sho yan
King Ki

Mountain KingEdit

  • Ordo (King of 50 mountain tribes and General of Yan)
Ordo portrait

QiEdit

O Ken portrait