FANDOM


Forces

ArmiesEdit

Great Generals' ArmiesEdit

Generals' ArmiesEdit

Kanki Army portrait
Ou Sen army
Heki Army portrait
Shobunkun Army portrait
Shou Hei Kun Army
Roku O Mi Army
Roku O Mi Army
(as part of Tou Army)
Ryuukoku army
Ryuu Koku Army
(as part of Tou Army)
Rinbou Army
Rin Bou Army
(as part of Tou Army)
Kan Ou Army
Kan Ou Army
(as part of Tou Army)
Doukin Army2
Dou Kin Army
(as part of Tou Army)
A Kou Army
A Kou Army
(as part of Ou Sen Army)
Ma Kou Charge
Ma Kou Army
(as part of Ou Sen Army)

Temporary ArmiesEdit

Sai's defense posts
Sei Kyou Army Portrait
Sei Kyou Army (Defunct)
Heki Army portrait
Subjugation Army

UnitsEdit

8000-Man Units Edit

5000-Man UnitsEdit

3000-Man UnitsEdit

1000-Man UnitsEdit

Kaku Bi Unit
Dobaku Unit
Do Baku Unit
Kou Mou Unit
Kou Mou Unit
Ken Ji Unit
Ken Ji Unit
Na Ki Clan